شاخه‌ها

اطلاعات

تولید کننده‌ها

هیچ تولیدکننده ای وجود ندارد

فراهم کننده‌ها

هیچ توزیع کننده ای وجود ندارد


خط کامل تولید دستمال کاغذی


دانلود فایل خط کامل تولید دستمال کاغذی

خط کامل بسته بندی پلاستیکی دستمال کاغذی

دانلود فایل خط کامل بسته بندی پلاستیکی دستمال کاغذی

خط کامل تولید حوله و توالت

دانلود فایل خط کامل تولید حوله و توالت

خط کامل بسته بندی پلاستیکی حوله و توالت

دانلود فایل خط کامل بسته بندی پلاستیکی حوله و توالت

خط تولید نوار بهداشتی

دانلود خط تولید نوار بهداشتیخط تولید پوشک بچه

دانلود خط کامل پوشک بچه

خط تولید پوشک بزرگسال

دانلود خط تولید پوشک بزرگسال

خط تولید پد بیمارستان و زیر انداز یکبار مصرف 

دانلود خط تولید پد بیمارستان

خط تولید کامل دستمال مرطوب

دانلود خط تولید کامل دستمال مرطوب